Podmínky ochrany osobních údajů

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Společnost Marcela Šťastná, IČ: 04250036, sídlo Ratibořice 45, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, zapsaná na MěÚ Třebíč, pod spis. značkou 3183/2024/Fia, je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za ně.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje kupujících zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Jaké údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,
 • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, 
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných výrobcích, údaje o reklamacích,
 • údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte

 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě Vašeho souhlasu nebo bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Jde o zpracování osobních údajů:

 • pro účely plnění smluvního vztahu a při vyřizování Vašich reklamací, 
 • pro účely přímého marketingu, 
 • pro účely plnění našich zákonných povinností, 
 • pro účely našich oprávněných zájmů, zejména zajištění zkvalitnění služeb.

 

Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

 

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek uchováváme po dobu 5 let od vyřízení objednávky. Nikdy neposkytujeme Vaše údaje třetím osobám, aby je využily k jinému účelu.

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží PPL, Zásilkovna, Česká pošta, DPD, DHL

 

 

Jak zpracovávané údaje získáváme?

Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zboží, z Vaší registrace do zákaznického systému nebo při elektronické a telefonické komunikaci.

 

     Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

V Ratibořicích dne 20. 3. 2024